Papiercirculair.nl

PapierCirculair.nl is dé plek voor informatie over de recylability en recycling van papier en karton. Deze website is opgezet door PRN en de VNP en is een niet-commercieel kennisplatform waar ketenpartijen informatie kunnen halen over circulaire papier- en kartonoplossingen..

Papier Recycling Nederland (PRN)

De stichting Papier Recycling Nederland (PRN) vertegenwoordigt de producenten en importeurs van niet-verpakkingen van papier en karton, oudpapierondernemingen, papierfabrieken en verwerkers. Het PRN-bestuur wordt gevormd door deze partijen en wordt bijgestaan door een bureau. Bekijk de website voor meer informatie.

Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP)

De papierindustrie in Nederland heeft 22 productielocaties voor papier en karton. Deze zijn verenigd in de branchevereniging VNP, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken.

De VNP houdt zich bezig met verbinden, verduurzamen en vernieuwen. Meer informatie over de VNP is te vinden op de VNP website.