Papierrecycling stijgt naar 89%

In 2019 is het hergebruik van papier en karton (verpakkingen zijn hierin niet meegenomen) in Nederland weer verder verbeterd. De papierrecycling is namelijk opnieuw toegenomen, naar 89%. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van 2018. 

In 2019 werd in Nederland totaal 1090 kiloton papier en karton (niet zijnde verpakkingen) op de markt gebracht. Er werd in dat jaar ook 967 kiloton oudpapier ingezameld en hergebruikt. Dat betekent een recyclingpercentage van 89%. In 2018 bedroeg het recyclingpercentage nog 86%. Het recyclingpercentage ligt ruim boven de recyclingdoelstelling van 75%.

Hiermee behoudt Nederland zijn koploperpositie op het vlak van papierrecycling. Gemiddeld gezien ligt het recyclingpercentage in Europa namelijk op ca. 72,5%.

Bron: PRN.