Recyclability

Met de term recyclability wordt bedoeld hoe goed een papier- of kartongebaseerd materiaal, verpakking of product gerecycled kan worden in de bestaande processen binnen de papier- en kartonindustrie. Het zegt dus iets over de recyclebaarheid. De recyclability van papier en karton hangt voor een groot deel af van de samenstelling van het materiaal. Het gebruik van bepaalde soorten coatings, lakken, inkten en lijmen, maar ook bijvoorbeeld de keuze voor een venster of de vormgeving van een verpakking of product kan bepalend zijn voor hoe makkelijk het papier of karton gerecycled kan worden. De papierfabrieken die het papier of karton produceren, maar ook de ontwerpers van een nieuwe papieren of kartonnen verpakking of product en drukkerijen die het papier of karton veredelen bepalen dus gezamenlijk de recyclability van het materiaal of product.

Recyclabilitytests

F1060025

Ontwerpers en producenten van verpakkingen of andere producten van papier en karton wordt aanbevolen om voorafgaand aan de introductie van een verpakking of product eerst te laten beoordelen of de betreffende verpakking of product goed recyclebaar is middels de processen die daarvoor binnen Europa gangbaar zijn. 

Er zijn verschillende laboratoria die zo’n recyclabilitytest kunnen uitvoeren volgens een gestandaardiseerde en algemeen geaccepteerde methode. De voornaamste zijn:

Wanneer voor een verpakking of product van papier en karton een positieve uitslag wordt behaald op een recyclabilitytest die is uitgevoerd door een van deze laboratoria is het product of de verpakking in principe recyclebaar in Nederlandse papier- en kartonfabrieken. Of het product of verpakking ook door consumenten mag worden weggegooid via het oudpapier is te vinden in de PRN scheidingswijzer. Voor oudpapier van bedrijven is de PRN scheidingswijzer niet van toepassing, omdat dit oudpapier in de regel beter gescheiden kan worden ingezameld.

Tips & tricks om de recyclability van een verpakking of product te verbeteren

Bijzonder_Natuurlijk

Het uitgangspunt van de Nederlandse papier- en kartonindustrie is dat al het papier en karton recyclebaar is, mits het correct wordt ingezameld. Voor sommige papiersoorten is echter wel een uitgebreider of een aangepast recyclingproces nodig. Omdat niet iedere papierfabriek over deze mogelijkheden beschikt, helpt het als daar al in het ontwerp van een verpakking of product rekening mee wordt gehouden. 

Het schema hieronder geeft per categorie de belangrijkste aanbevelingen weer die de recyclability van producten en verpakkingen van papier en karton verhogen. Ontwerpers, producenten en veredelaars kunnen deze aanbevelingen hanteren om bewust de afweging te maken tussen functionaliteit en uitstraling enerzijds en recyclability en circulariteit anderzijds. De aanbevelingen zijn van toepassing op alle soorten papier en karton, waaronder kraft papier, vouwkarton, massief karton en golfkarton.