Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over de recycling en recyclability van papier en karton zijn hieronder verzameld. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Stuur ons dan een berichtje via het contactformulier op deze pagina. We helpen je dan graag persoonlijk verder!

Vragen over de recyclability van papieren en kartonnen verpakkingen en producten

Met de term recyclability wordt bedoeld hoe goed een papier- of kartongebaseerd materiaal, verpakking of product gerecycled kan worden in de bestaande processen binnen de papier- en kartonindustrie. Het zegt dus iets over de recyclebaarheid.

Een verpakking van papier en karton mag bij het oud papier als deze schoon en droog is. Enkelzijdig gelamineerd of gecoat papier en karton mag ook bij het oud papier, als is aangetoond dat het geschikt is voor het papierrecyclingproces. Een goed startpunt om deze vraag te beantwoorden, is de KIDV Recyclecheck Papier en Karton Verpakkingen.

Doorloop hiervoor eerst de KIDV Recyclecheck Papier en Karton Verpakkingen. Als het om papier/karton met een eenzijdige coating of laminaat gaat, dan dient daarna een recyclingtest te worden uitgevoerd door één van de volgende instituten:
·        PMV TU Darmstadt
·        EcoPaperLoop
·        PTS
·        Aticelca
·        CTP Grenoble

Als u van de leverancier van het materiaal een geldig testcertificaat met een goede beoordeling van één van deze instituten ontvangt, dan is dat ook afdoende. Over de recyclingtesten is meer informatie op deze website. Heeft u vragen of twijfels? Stuur dan een mail naar info@papiercirculair.nl

Als het testresultaat afkomstig is van de hiervoor genoemde instituten en als het testresultaat de beoordeling ‘goed’ heeft gekregen, dan is dat voldoende. Bij twijfel: stuur een mail aan info@papiercirculair.nl

Toelichting
In de 4evergreen Alliance wordt gewerkt aan een Europees-brede gestandaardiseerde test-methodologie. Alle papierproducten en brancheverenigingen zijn aangesloten bij dit traject van de Europese Unie (EU). Het protocol levert een voor de EU geharmoniseerde aanpak op om vast te stellen welke verpakkingen recyclebaar zijn. Het protocol is gereed en wordt momenteel door de testinstituten gebruikt om hun methodes te standaardiseren.

Anders dan in onze buurlanden, geldt in Nederland geen percentage toegestane papiervreemde componenten. Het advies is echter om het aandeel toevoegingen zo klein mogelijk te houden, dat alleen voor het functionele gebruik is benodigd.

Kleine toegevoegde vaste onderdelen, zoals nietjes, tape en een kunststof venster, zijn toegestaan. Dubbelzijdig gecoat of gelamineerd papier/karton is niet toegestaan. Bij enkelzijdig gecoat of gelamineerd papier en karton vragen PRN en VNP om een recyclingtest.

Gebruikte drinkbekers van papier of karton mogen niet bij het oud papier worden afgedankt, omdat ze niet schoon en droog zijn.

Als aan de voorwaarden wordt voldaan om een verpakking bij het oud papier af te danken, dan kan het Weggooiwijzer-logo worden gebruikt.

Klik op het logo voor meer specifieke toepassingen van de Weggooiwijzer. De Weggooiwijzer-logo’s zijn niet verplicht. Ze geven consumenten een duidelijke indicatie in welke afvalbak/container een verpakking kan worden weggegooid.

Alle cellulosevezels zijn goed recyclebaar, mits de vezels zijn ontsloten. Dat betekent dat de cellulose is vrijgemaakt uit het plantaardige materiaal waaruit deze worden gewonnen. In de recycling gedragen alle ontsloten cellulosevezels zich hetzelfde, ongeacht of deze afkomstig zijn uit hout, hennep, vlas, katoen of andere gewassen. 

Niet-ontsloten plantenvezels en synthetische vezels gedragen zich in de recycling daarentegen hetzelfde als vervuiling. Afhankelijk van de complexiteit van het recyclingproces zullen deze vezels ofwel samen met de papiervezels tot nieuw papier of karton gevormd worden, ofwel samen met de aanwezige vervuiling worden uitgefilterd. Hier kun je meer lezen over hoe de recycling van papier en karton in zijn werk gaat.

Vragen over de inzameling en recycling van oudpapier

In Nederland wordt 89% van het oudpapier en -karton ingezameld en weer gebruikt om nieuw papier en karton van te maken (2019). Dat is ruim boven de recyclingdoelstelling van 75% en het Europese gemiddelde van 72,5%.

Onder oudpapier wordt elke vorm van papier en karton verstaan die is gemaakt van natuurlijke vezels en geschikt is voor recycling. Zowel papier en karton in pure vorm als materialen en producten die voornamelijk bestaan uit papier en karton maar ook delen bevatten die niet verwijderd kunnen worden door sortering, zoals coatings, lamineerlagen, ringbanden, etc. worden beschouwd als oudpapier.

In de scheidingswijzer staat wat er wel en niet bij het oudpapier mag. 

Wat er sowieso niet bij het oudpapier mag zijn stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, veiligheid en het milieu, zoals medisch afval, verontreinigde persoonlijke hygieneproducten, gevaarlijk afval, organisch afval inclusief voedsel, bitumen, giftige stoffen, etc.

Ja, het KIDV heeft een serie logo’s ontwikkeld die vrijwillig door bedrijven gebruikt kunnen worden om consumenten te informeren over de beoogde afdankingsmethode van de verpakking. Specifiek voor papier en karton is er ook een logo, dat op papieren en kartonnen verpakkingsmaterialen geplaatst mag worden die volgens de PRN scheidingswijzer bij het oud papier mogen. Let wel: dit zijn geen officiële logo’s, wat betekent dat het gebruik vrijwillig is er ook geen controle is over het correcte gebruik van de recyclinglogo’s.

De recyclinglogo’s zijn hier te vinden.

Nee, in Nederland is er geen regel die stelt dat papier en karton voor een maximumpercentage aan andere materialen (zoals plastics) mogen bevatten.

In sommige andere Europese landen wordt een maximumpercentage andere materialen toegestaan. In de praktijk leidt dit er echter vaak toe dat er zeer dunne lagen plastics worden toegepast, terwijl deze in de recycling meestal problematischer zijn dan dikkere plasticlagen. Daarom is er in Nederland gekozen voor een andere, kwalitatieve selectie op wat er wel en niet bij het oudpapier mag, in de vorm van de PRN Scheidingswijzer.

Overigens geldt er voor gesorteerde balen oudpapier wél een maximumpercentage toegestane papiervreemde vervuiling. Dit is vastgelegd in de  EN643 standaard voor oudpapier. Deze regel is bedoeld als kwaliteitsstandaard voor sorteerders van oudpapier en is dus niet van toepassing voor producenten van producten en individuele verpakkingen van papier en karton. Hier lees je meer over de rol die sorteerders hebben in de inzameling en recycling van oudpapier.

Onder papiervreemde bestanddelen wordt elke vorm van vervuiling verstaan die niet bestaat uit papier of uit materialen die als onderdeel van een papieren of kartonnen verpakking of product in het oudpapier terecht komen. Met andere woorden: alles dat géén onderdeel is geweest van een papieren of kartonnen verpakking of product, maar wel bij het oudpapier terecht is gekomen. 

Veel voorkomende vormen van papiervreemde bestanddelen zijn bijvoorbeeld metaal, plastic zakken, glas, textiel, hout, zand en bouwmateriaal en etensresten. Vaak komen dit soort materialen in het oudpapier terecht doordat mensen (bewust of onbewust) producten in (ondergrondse) papiercontainers gooien terwijl het daar eigenlijk niet in hoort.

Papier- en kartonfabrieken passen hun processen voortdurend aan om aansluiting te kunnen blijven vinden op de kwaliteit en samenstelling van het oudpapier dat wordt ingezameld. Een toenemend aantal papier- en kartonfabrieken beschikt dan ook al over een verwerkingsproces dat diverse soorten oudpapier kan verwerken. 

Als gevolg van de technologische ontwikkelingen neemt de omvang van het oudpapier en -karton dat kan worden gerecycled dan ook nog altijd toe. Ook de regels voor wat er wel en niet bij het oudpapier mag worden regelmatig aangepast aan de technische mogelijkheden bij de papier- en kartonfabrieken.

Contactformulier