Actuele richtlijnen en documenten

Op deze pagina zijn een aantal actuele documenten en richtlijnen verzameld die betrekking hebben op de recyclability van papier en karton en de inzameling en recycling van oudpapier.

Inzameling & recycling

De PRN Scheidingswijzer schrijft voor welke soorten papier en karton er bij het huishoudelijk oudpapier mogen. Dit is niet enkel gebaseerd op de technische recyclability, maar ook op aspecten als wetgeving en communicatie.

Milieucentraal heeft een handige website over het scheiden van afval. Voer een materiaal of product in op deze site en vind de juiste afvalbak.

De Europese lijst van standaardsoorten oudpapier en -karton voor recycling. De lijst is bedoeld als hulpmiddel voor de in- en verkoop van oudpapier en -karton als grondstof voor nieuw papier en karton.

Recyclability

Een handig document voor retailers en brand-owners met informatie over hoe een verpakking zodanig kan worden ontworpen en gespecificeerd dat het goed recyclebaar is in papierfabrieken.

Dit document geeft een beoordeling van de verwijderbaar-heid van lijmtoepassingen van bedrukt papier en de recyclability aspecten ervan.

Dit document van de European Paper Recycling Council geeft een beoordeling van de “Deinking Score” van een drukwerk en bedrukte producten. Deze score is tot stand gekomen door de resultaten van testprocedures op laboratoriumschaal te evalueren. Het is toepasbaar op alle soorten geprinte grafische producten op wit papier.

Wetgeving

Om het milieueffect van verpakkingen en verpakkingsafval zo ver mogelijk terug te dringen, zijn de Essentiële Eisen opgesteld. Zij omschrijven de eisen aan de samenstelling en de aard van de verpakkingen.

In sectorplan 4 papier en karton wordt recycling als minimum-standaard voor papier en karton vastgesteld. Niet brongescheiden ingezameld papier en karton (nascheiding) wordt als ongeschikt geclassificeerd.